Helplab logo.png

2020 RSD

Vizuálna identita pre rok slovenského divadla využíva ako zjed-nocujúci prvok základnú časť každej divadelnej hry: repliku. Dominantou sa teda stáva dvojbodka, ktorá otvára repliku každej postavy. Dvojbodka ako minimalistický, no silný a zrozumiteľný symbol je súčasťou celej komunikácie od názvu diel až po sa-motné logo. Silnou a neoddeliteľnou súčasťou divadelnej repliky

a teda aj vizuálneho štýlu je interpunkcia, ktorá vyjadruje energickosť a jedinečnosť divadla.

Vizuálna identita (nerealizovaný projekt)

2020 Rok slovenského divadla

2019

Námestie SNP 3

Banská Bystrica

974 01

Ulica 29. Augusta

Bratislava

811 07

Po – Pia

9 – 17