top of page

IGOR EŠKINJA: Expozície

Výstava Expozície pracuje s architektonickými detailmi výstavnej sály, svetlom a haptickým vnímaním týchto fenoménov, ktoré pomocou potlačených textílií narúša a deformuje. Práve dynamika a priehľadnosť textílie sa stala aj hlavným prvkom vizuálnej komunikácie výstavy. Finálne použitie môžete nájsť na webovej stránke: https://kunsthallebratislava.sk

Identita výstavy IGOR EŠKINJA: Expozície

Kunsthalle Bratislava

Art direction: Eva Šimovičová

2021

bottom of page