top of page

somFeministka

Cieľom instagramového blogu somFeministka je jednoducho

a uvoľnene pretlmočiť informácie týkajúce sa feminizmu, ktoré

nie sú dostupné v slovenskom jazyku a potlačiť stereo-

typné predstavy o pojmoch feminizmus a feministka. Vizuálna reakcia od začiatku smeruje k čo najväčšej funkcionalite bez

poškodenia estetiky. Hlavnou podmienkou funkčnosti identity

bola vizuálna korešpondencia s rozhraním platformi (Instagram) 

a zachovanie autentického dojmu blogu. Riešením sa stal set emoji a gifov, ktorý slúži ako doplnok reakcií na jednotlivé témy

a aktuálne spoločenské problémy. Na základe prispôsobeného manuálu používania autorka sama pracuje s vizuálnou identitou, ktorá je tvorená známymi prvkami pre bežného uživateľa sociálnych sietí (emoji, gif, filter, farby). Identita teda pozostáva z troch základných piliérov, ktorými sú: jedinečné emoji/gify, instagram a autorka blogu.

Vizuálna identita

somFeministka

2020

bottom of page