top of page

Feel the VIBE II

Vizuálna identita je reakciou na deformáciu princípov umeleckého hnutia de stijl. Mondrianov obraz Kompozícia s veľkou červenou plochou, žltou, čiernou, sivou a modrou je odrazovým mostíkom vizuálu. Výsledok tvorby je silno ovplyvnený limitáciou experimentálnych nástrojov, ktoré boli využité. Obrazom inšpirovaná kompozícia je upravená v bezplatnom animačnom softvéri a neskôr vylepšená pomocou generatívneho algoritmu na spracovanie jednotlivých snímkov. Hlavným vizuálnym prvkom je náhodná krása tvorená bodmi, ktoré predstavujú rozklad.

Vizuálna identita výstavy

Feel the VIBE II

Spolupráca: Damián Cehlárik

2021

bottom of page