top of page

Relyon

Hlavnou požiadavkou tria mladých finančných sprostredkovateľov bolo vytvoriť dynamickú a jedinečnú značku reprezentujúcu ich húževnatosť v obore. Hlavná idea značky a vizuálnej identity je “tlmočenie z jazyka financií”, ktorý je pre mnohých z nás nezrozumiteľný. Namieru vytvorené písmo Relyon Šifra šifruje jednotlivé informácie, ktorých čo najlepšie dešifrovanie je expertízou našich klientov.

Branding a vizuálna identita

Relyon

2021

bottom of page