top of page

Kolektív

Žiadny kolektív by nemohol existovať bez zapálených ľudí, ktorých spája spoločný cieľ. Práve preto sa logo a vizuálna identita združenia zameriava na základný prvok každého kolektívu: jednotlivca. Kruhy predstavujúce jednotlivcov sú spájané či už v jedinečných ilustráciách, textoch kde označujú základné informácie alebo slúžia ako jednoduchá navigácia a sprevádzajú nás do cieľa, čím sa v celej komunikácii vytvára vizuálny kolektív, v ktorom má každá časť svoju úlohu a je rovnako dôležitá.

Vizuálna identita

Občianske združenie Kolektív

2020

bottom of page