top of page

Mallum

Máte odvahu nosiť Mallum? Hlavným cieľom odevnej značky Mallum je vyvolať v divákovi emóciu prostredníctvom odhaľovania zabudnutých historických udalostí, pričom ich interpretácia

je ponechaná výhradne na divákovi. Vizuálny štýl značky 

je založený na štylizovanom symbole hada, ktorý v komunikácií odhaľuje potrebné informácie, či už sa jedná o logo, písanú formu informácií alebo médiá ako napr. fotografia, video. Vďaka takmer neobmedzeným možnostiam aplikácie štylizovaného tela plaza

je vizuálna identita jednoducho prispôsobiteľná akémukoľvek formátu či médiu, dokonca aj s presahom do 3D a motion dizajnu.

Branding, vizuálna identita, produkt

Priestorový dizajn: Studio Damián Cehlárik

Mallum

2018

bottom of page