top of page

Bin design

Vizuálny štýl značky Bin design je založený na harmónii

a kontraste medzi dvoma geometrickými útvarmi – štvorcom

a kruhom. Jednotlivé útvary tvoria jednoducho rozpoznateľný abstraktný prvok, aplikovateľný naprieč celou vizuálnou komunikáciou značky. Rovnako môžu slúžiť ako nosiče pre iné médiá(fotografiu, video, atď.).

Vizuálna identita

Bin design

2019

bottom of page