Bin design

Vizuálny štýl značky Bin design je založený na harmónii

a kontraste medzi dvoma geometrickými útvarmi – štvorcom

a kruhom. Jednotlivé útvary tvoria jednoducho rozpoznateľný abstraktný prvok, aplikovateľný naprieč celou vizuálnou komunikáciou značky. Rovnako môžu slúžiť ako nosiče pre iné médiá(fotografiu, video, atď.).

Vizuálna identita

Bin design

2019